WYDARZENIA

"Wyścigi i użytkowanie koni arabskich w Polsce" – konferencja 17.09.2022r Tor Służewiec
W sobotę 17 września 2022 roku, odbyła się Konferencja pt.: „Wyścigi i użytkowanie koni arabskich w Polsce”, którą Towarzystwo w założeniu kierowało przede wszystkim do hodowców koni arabskich poddających swe konie próbie na torach wyścigowych. Na konferencję, której celem było omówienie zagadnień związanych obecnością tam polskich koni arabskich oraz diagnoza problemów z tym związanych złożyły się niezwykle interesujące wystąpienia dotyczącymi koni arabskich i ich udziału w wyścigach. Dzięki gościnności gospodarza Toru Służewiec; Totalizatora Sportowego, II konferencja THPKA mogła się odbyć w eleganckiej sali Zarządu w budynku Trybuny Honorowej. Z rozczarowaniem przyjęta została jednak nieobecność tak prezesa PKWK, jak i zapowiedzianego przedstawiciela Klubu, który planowo miał zapoznać zebranych z aktualnym stanem wyścigów w Polsce. Uczestnicy konferencji przyjęli tem fakt jako świadectwo oderwania polskiego Jockey Club-u od nie tylko problemów, ale i od samego środowiska hodowców, którym zależy na kontynuacji i rozwoju wyścigów koni arabskich w Polsce. Pomimo tego uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z wieloma aspektami związanymi z użytkowaniem i wyścigami koni arabskich.

Ze względu na istniejący już dziś znaczny wpływ arabów francuskich na polskich wyścigach, do udziału w konferencji zaproszenie przyjął przedstawiciel Chantilly Bloodstock Agency pani Marta Kubicka, która przedstawiła historię, stan hodowli koni arabskich oraz system ich wyścigów we Francji. Ze szczególnym uznaniem wśród hodowców spotkała się informacja o sumach przeznaczonych na wygrane w wyścigach arabskich w tym także sposób ich podziału, silnie promujący francuską hodowlę - 60% sumy wygranej idzie do hodowcy danego konia. Ciekawy sposób prezentacji oraz dostarczone informacje wzbudziły żywą dyskusję, a w konsekwencji retoryczne pytania o organizację polskich wyścigów.

Dzięki pani dr inż. Beacie Horeckiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która zaprezentowała gościom wykład pt. „Dziedziczenie genu dzielności u koni”, uczestnicy dowiedzieli się o podłożu genetycznym dzielności i szybkości u koni oraz możliwości testowania osobników w tym kierunku. Okazuje się, że istnieją metody diagnostyczne dzięki którym możemy wytypować konie o zwiększonych predyspozycjach do wyścigów, co przy udziale odpowiedniego treningu, którego nie zastąpią jednak nawet najlepsze geny, może skutkować osiągnięciem sukcesu. Dr hab. Marcin Komosa z Politechniki Bydgoskiej w wykładzie pt. „Funkcjonalna budowa konia wyścigowego”, przedstawił anatomiczne aspekty ruchu konia oraz cechy wyróżniające spośród nich konia wyścigowego. Na tej podstawie pokazał też możliwości i ograniczenia konia arabskiego związanego z treningiem na torze płaskim. 
dr inż. Beata Horecka 
z UP w Lublinie oraz dr inż. Maciej Grzechnik Prezes THPKA
dr inż. Beata Horecka z UP w Lublinie oraz dr inż. Maciej Grzechnik Prezes THPKA 

W prezentacji „Wyścigi koni arabskich; sport czy hodowlana?, jej autor Maciej Grzechnik, przedstawił historię metod doskonalenia koni, a także metody stosowane w Polsce, na skutek których powstał specyficzny typ polskiego konia arabskiego. Wyjaśnił jaki jest cel wyścigów oraz czym są wyścigi koni arabskich dla hodowli tej rasy - niezwykle istotną metodą hodowlaną, której  zasady sformułował Bogdan Ziętarski w 1926 roku. Metoda ta  prowadziła do testowania osobników pod względem zdrowia, prawidłowej budowy oraz dzielności i co szczególnie zostało podkreślone; wyścigi nie służą doskonaleniu ich pod względem szybkości. Prelegent odniósł się do problemu jakim jest dziś brak zrozumienia dla wyścigów jako metody hodowlanej, która w powszechnej, nawet urzędników Ministerstwa Rolnictwa, staje się sportem, (dla którego na torach także jest miejsce). Wyścigi koni arabskich jako próba selekcyjna nie są sportem, a metodą hodowlaną, stosowaną celem ich doskonalenia (jednak nie w kierunku maksymalizacji szybkości). Podniesiony też został problem zmniejszającego się od lat procentu pogłowia danego rocznika biegającego na torze z ponad 90% pod koniec lat 40-tych do ok. 20% obecnie, oraz zwiększającego się udziału koni z krwią francuską na polskich torach i dominacji przez to (niekiedy o kwestionowanym pochodzeniu) obcych naszej hodowli rodów męskich takich jak Tiwaiq, Latif, Telmese czy Amer. Oderwanie polskich koni arabskich od próby dzielności jakimi są wyścigi prowadzi do zmian w populacji niezgodnych z założeniami programu hodowlanego dla rasy. Wobec kryzysu wyścigów w kraju, włączenie większej ilości koni arabskich do próby, może stać się elementem resuscytacji torów jak i rasy.

Dzięki nowoczesnym metodom łączności w konferencji wziął udział także Krzysztof Czarnota, który omówił tradycyjne sposoby użytkowania koni arabskich oraz najnowsze trendy w tej dziedzinie. Konferencję zakończyła dyskusja pomiędzy Maciejem Malinowski, prezesem Stowarzyszenia Polskich Hodowców Wyścigowych Koni Arabskich, a Hanną Sztuka członkiem Towarzystwa Hodowli Polskiego Konia Arabskiego oraz kierownikiem SK Białka na temat polskich koni arabskich i konieczności - jak utrzymywał prezes Malinowski oraz ich szkodliwości jak twierdziła Hanna Sztuka użycia w Polsce koni francuskich. Pomimo różnicy zdań w tej konkretnej kwestii, rozmówcy doszli do wspólnego wniosku o dowolności drogi hodowlanej jaką obierać mogą prywatni hodowcy oraz o konieczności wspólnego działania wobec upadku wyścigów koni arabskich w Polsce.
Copyright © 2020
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się